Syair Islami

Sajak Badai Api

Masa kejatuhan  raja-raja bersimbah darah
Lewat hukuman cambuk buas cemeti langit
Membelah barisan yang zahir  dan yang majhul
Wanginya tercium hingga ke segala ufuk

Demi Dzat yang maha mengawasi
Demi utara, timur, barat, dan selatan

Inilah Manhaj Nubuwwah..

Sungguh tidak ada yang menegakkan Durus
kecuali ahlus sunnah
Tidaklah ada yg memberikan Taklim
kecuali ahlus sunnah
Tidak ada yang setia mengolah harta, pakaian, dan emas
selain ahlu sunnah
Tidak ada yang menghaluskan qalbu lewat adab-ahlak
selain ahlu sunnah
Tidak ada yang menegakkan amar ma’ruf nahi munkar
kecuali ahlus sunnah
Tidak ada yang meremukkan tengkorak tawaghit
kecuali ahlu sunnah

Yang dengannya keadilan memenuhi segala penjuru mata angin
Lalu telah berdusta lah mereka yang berhujjah tanpa istinbath
Yang condong dengan satu pendirian dan enggan bertasamuh

Sungguh ia telah berkata benar
bagi yang men-takfir dengan tashil dan men-tahzir dengan waqi
atau ia bertawaquf dan menahan lisannya
sementara disekelilingnya bergelimang syubhat muwalah lagi mumtani

Itulah yang menjadi pembeda
antara mukmin dan mujrim..

Yang berbuat ma’ruf pada karib kerabat
dan mendamaikan yang berseteru
Yang membedakan antara tegak hujjah dan faham hujjah

Tiadalah bersedih hati bagi yang menyeru kepada Al-Hanifiyah
selama ada yakfur bi thaghut seberat zarah

Reinkarnasi Milah Ibrahim lewat warisan Superstate
Sebuah mahakarya dari para penghafal Al-Anfal & At Taubah..

Menyambut Badai Api..
Menerjang Halilintar..

Mengukir prestasi

Advertisements